Projekti nimetus: “Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetus“

Eesmärk: “Koostada visioon Breden Kids OÜ protsesside digitaliseerimiseks ning tegevuskava visiooni elluviimiseks.“

To Top