SEE IGAV JUTT...
..., mida keegi tavaliselt lugeda ei viitsi, kuid peab, sest seaduse eest ei ole pääsu. Aga et Sa teaksid - mis iganes ka ei juhtuks, meie oleme alati Sinu poolel.

 

Tingimused ja privaatsus
ÜLDTINGIMUSED
Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest www.bredenkids.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
LEPINGU SÕLMIMINE
Breden Kids OÜ ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Breden Kids OÜ arvelduskontole. Tooteid enne müügilepingu jõustumist ei broneerita.

HIND

Breden Kids OÜ-s müüdavate toodete hinnad on märgitud tootelehtedel. Kõikide toodete hinnad on esitatud eurodes. Kampaaniate soodushindade puhul on tootelehel ära toodud nii uus hind kui ka mahakriipsutatult vana hind.

Kui tellimuse summa väheneb püsikliendi soodustust ja/või sooduskoodi kasutades alla 35€, lisandub tellimusele ka postikulu.
TOODETE SAADAVUS
Breden Kids OÜ teeb kõik võimaliku, et e-poes märgitud laoseisud vastaksid tegelikkusele, kuid võib tekkida olukord, kus tootelehel märgitud laoseis ei ole õige. Kui oled tellinud toote, mis on tegelikult otsa saanud, siis teostame puuduva toote eest tagasikande ning anname juhtunust ka e-maili teel esimesel võimalusel teada.
TAGASTAMINE
Breden Kids OÜ-st ostetud tooteid on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Toode peab olema postitatud Itella SmartPost, Omniva pakiautomaadi vahendusel Breden Kids OÜ aadressile 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Raha tagastatud toodete eest hüvitame Sulle 14 tööpäeva jooksul alates toodete jõudmisest Breden Kids OÜ-le. 

Tagastatava toote seisukord:

* Tagastamisele kuuluv toode ei tohi olla kahjustunud.
Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Breden Kids OÜ-st või toote mittesihipärasest kasutamisest, on Breden Kids OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Sinu poolt toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Breden Kids OÜ Sulle avalduse.

* Tagastamisele kuuluv toode ei tohi omada kasutamise märke.
Kui selgub, et toodet on kasutatud, juhindub Breden Kids OÜ mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks. Breden Kids OÜ-l on õigus tasaarvestada kasutamisest tingitud toote väärtuse vähenemine Sinu poolt toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga.


* Tagastamisele kuuluv toode peab olema koos hinnasiltidega. 

Breden Kids OÜ ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on Breden Kids OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@bredenkids.ee.

Breden Kids OÜ-l on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.

Tarbijakaitseseaduse leiad SIIT.

Kui ostja ja Breden Kids OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Breden Kids OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Breden Kids OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Breden Kids OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Breden Kids OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Breden Kids OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Breden Kids OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Breden Kids OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.
Breden Kids OÜ vastutab Sinu eest toote müügihinna ulatuses. Breden Kids OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

PRIVAATSUS

Breden Kids OÜ e-poe kasutamise ning lehel püsimisega annad selge ja teadliku nõusoleku Breden Kids OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks ning parima veebikogemuse tarbeks vajalike küpsiste kasutamiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

Breden Kids OÜ-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks. Breden Kids OÜ saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades www.bredenkids.ee veebilehel enda e-maili aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid. Samuti on kliendil õigus igal hetkel küsida infot meie poolt kogutavate andmete kohta – oleme sulle alati nõu ja jõuga abiks.

Sinu isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Breden Kids OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus.

Võid olla kindel, et meie ostukeskkond on turvaline  - Breden Kids OÜ e-poes on kasutusel turvalise makse süsteem, mis ei võimalda tegeleda kaardipettustega.

Et saada detailsem ülevaade Bredeni privaatsustingimustest, LOE EDASI.

TINGIMUSTE MUUTMINE

Breden Kids OÜ-l on õigus e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.

Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.bredenkids.ee. Kui Sa edastasid oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Breden Kids OÜ ja Sinu vahel tekkinud õigussuhtele Sinu poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevat lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti.

Breden Kids OÜ-l on õigus ühepoolselt ette hoiatamata muuta kampaaniate ja mängude tingimusi ning neid tühistada. Samuti on Breden Kids OÜ-l õigus ühepoolselt ilma ette teatamata muuta Bredeni punktide vastuvõtmise, kasutamise ja nendega tasumise tingimusi ning neid tühistada. Igasugused kampaania tingimuste muudatused või tühistamised kehtivad muudatuste või tühistamise hetkest.

To Top